TOp
Дома Хостинг Домени Веб дизајн Услови Контакт За Нас
 
     
 
*Име
Компанија
*E-mail
*Предмет
*Порака

*Внимание ! Карактерите што ги внесувате се осетливи на големи/мали букви.
Полињата означени со * се задолжителни при пополнување на оваа форма доколку сакате да контактирате со нас

ДТУ НЕКСТ-ЕМ ДООЕЛ

ул. Жегљане 23 б , 1000 Скопје

тел.02/255-00-98
факс 02/255-00-97

Депонент на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

жиро сметка 210-0613268501-70
девизна сметка МК07 210-300000402318
Даночен број МК 4030006601449

http://www.next-em.com.mk
e-mail:info[nospam]next-em.com.mk
[nospam] заменете го со @

 
© 2007-2021 NEXT-EM DOOEL
Сите права се заштитени
Designed & Hosted by NEXT-EM