TOp
Ne fillim Hosting Domene Ueb disejn Kushte Kontakt Per ne
 
     
 
*Emri
Kompania
*E-mail
*Lenda
*Porosia

*Kujdes ! Karakteret qe i futni jane te ne ndieshme ne shkronja te medha/te vogla.
Fushat e theksuara me * jane te obligueshme gjate plotesimit te kesaj forme nese doni te kontaktoni me ne

DTU NEKST-EM DOOEL

rr. Zheglane 23 , 1000 Shkup

tel.02/255-00-98
faks 02/255-00-97

Deponues NLB Tutunska Banka AD Skopje

Xhirollogaria 210-0613268501-70
Llogaria devizore 07 210-300000402318
Numri tatimor 4030006601449

http://www.next-em.com.mk
e-mail:info[nospam]next-em.com.mk
[nospam] nderrojeni me @

 
© 2007-2021 NEXT-EM DOOEL
Te gjitha te drejtat jane te mbrojtura
Designed & Hosted by NEXT-EM