ЧПП all FAQ for this program
Хостинг : Општо : Кои се разликите помеѓу пакетите? Печати
Прашање:Дали постојат разлики помеѓу пакетите и кои се тие?
Одговор:Како што може да се види во споредбата на хостинг пакетите единствената разлика помеѓу пакетите е во количината на веб простор и соодветно на тоа - месечниот трансфер предвиден за тој пакет.
Пакетите се така дизајнирани што во 99% од случаите месечниот трансфер е доволен за целиот сообраќај кон Вашата веб страна.

Сите други можности кои се наведени во споредбата, можете да ги користите без ограничувања.
последна промена 18.07.2009
 Како би го оцениле одговорот?      
Листај ги сите прашања во оваа категорија | Листај ги сите категории | Листај ги сите прашања во ЧПП goto top