TOp
Ne fillim Hosting Domene Ueb disejn Kushte Kontakt Per ne
 
     
 

OFERTE PER KRIJIMIN E WEB FAQES
  WEB-START WEB-OFFICE WEB-PREMIUM
CMIMI 10000 den. 20000 den. 30000 den

Numri i faqeve

10 30 50
Template Zgjedhje prej 10 zgjidhjeve Zgjedhje prej 30 zgjidhjeve Zgjedhje prej 30 zgjidhjeve
Permbajtje Mbushje e plote Mbushje e plote Mbushje e plote
Gjuha 1 gjuhe sipas zgjedhjes 1 gjuhe sipas zgjedhjes 1+1 gjuhe sipas zgjedhjes
Paketi hostues HOSTIRAJ.com.mk
img
HOSTIRAJ.com.mk
img
HOSTIRAJ.com.mk
img
Testimi Falas Falas Falas
Kohezgjatja 10 pas definimit te vendimit 20 pas definimit te vendimit 30 pas definimit te vendimit
Opcione plotesuese
Modul per kerkim (Search) 500 den. img aktive img aktive
Modul per vizitues (Counter) 500 den. img aktive img aktive
Modul per mapen e sajtit (Site map) 500 den. img aktive img aktive
Modul per galeri(Gallery) 3000 den.
(gjer me 10 fotografi)
100 den. per cdo fotografi shtese
3000 den.
(gjer me 20 fotografi)
100 den. per cdo fotografi shtese
img aktive

(gjer me 30 fotografi)
100 den. per cdo fotografi shtese
Modul per gjuhe shtese
(Language pack)
200 den. per faqe 200 den. per faqe 200 den. per faqe
Modul per ankete (Polls)
1000 den. img aktive img aktive
Modul per backup (Backup)
1000 den. 1000 den. img aktive
Modul per diskutime (Forum) 3000 den. 3000 den. 3000 den.
Modul per poste elektronike (Newsletter) 3000 den. 3000 den. 3000 den.
Modul per venien e detyrave te punes (-Groupware) 13000 den. 13000 den. 13000 den.
Modul per shitore elektronike (e-Shop) 6000 den.
6000 den. (gjer me 10 produkte)
100 den. per cdo produkt plotesues
6000 den.
6000 den. (gjer me 20 produkte)
100 den. per cdo produkt plotesues
6000 den.
6000 den. (gjer me 30 produkte)
100 den. per cdo produkt plotesues
Disejn ekskluziv 10000 den. 10000 den. 10000 den.
Modul sipas deshires se shfrytezuesit(Costum modules) Sipas marreveshjes Sipas marreveshjes Sipas marreveshjes

 

Cdo faqe plotesuese kushton 200 den.

 

Mirembajtje

Pas shpalljes se faqes Tuaj ne Internet , te gjitha intervenimet ne faqen tuaj te internetit nga ana e te punesuarve te NEKST-EM do te paguhen per ore ose do t`u ofrohet te bleni ndonje modul i cili nuk eshte parapare ne paketin qe keni zgjedhur.

Si opcion plotesues per mirembajtje te plote ose te ndonje pjese te faqes Suaj , ua ofrojme keto opcione :

Sherbime per mirembajtje te Internet faqes
   1. Krijim i banereve dhe material te ndryshem reklamues Sipas marreveshjes
 2. Krijim i flash animacionev Sipas marreveshjes
 3. Paket per mirembajtje Gjer me 5 ndryshime ne muaj
(1 ndryshim = 5 fotografi + Unlimited tekst)
3000 den.
  4. Cdo ndryshim plotesues
(1 ndryshim = 5 fotografi + Unlimited tekst)
600 den.
  5. Shtim i nje faqeje te re 600 den.

 

 Menyra dhe kushtet per pagese

50% prej cmimit pas definimit te pamjes se faqes
50% prej cmimit gjate dorezimit te Internet faqes sipas marreveshjes dhe afateve te caktuara me pare .

Te gjitha cmimet jane pa TVSH 18%!

 
© 2007-2021 NEXT-EM DOOEL
Te gjitha te drejtat jane te mbrojtura
Designed & Hosted by NEXT-EM